Programa Integrado de Emprego da Confederación de Empresarios de La Coruña 2023/24

Programa Integrado de Emprego de Confederación de Empresarios de La Coruña 2023/24, é un proxecto intregrado de emprego con intermediación laboral, gratuito, da Confederación de Empresarios de La Coruña, financiado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, cuxo obxectivo é mellorar a empregabilidade e a inserción laboral de 100 persoas traballadoras desempregadas da Coruña, pertencentes aos colectivos identificados como prioritarios.

Todas as persoas que participen no programa terán dereito a percibir unha bolsa consistente de 10€ por cada día de aproveitemento das accións.

OBXECTIVOS XERAIS

Primeiro Obxectivo

Facilitar o acceso ao mercado laboral das persoas participantes no Plan

Segundo Obxectivo

Aumentar a súa formación e habilidades para a inserción laboral, mellorando os seus coñecementos, actitudes e aptitudes para a empregabilidade.

Tercer Obxectivo

Levar a cabo procesos de intermediación laboral entre empresas e os participantes

COLECTIVOS BENEFICIARIOS

Persoas da Coruña en situación de desemprego.
Persoas desempregadas con discapacidade 5
Persoas desempregadas beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia e persoas en risco de exclusión social 10
Mulleres desempregadas que acrediten a condición de vítimas de violencia de xénero 5
Persoas desempregadas menores de 30 anos con baixa cualificación 35
Persoas desempregadas menores de 30 anos cualificadas 20
Persoas desempregadas maiores de 45 10
Persoas desempregadas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción (RAI) 5
Mulleres desempregadas 5
Persoas desempregadas migrantes 5
Total 100

ASPECTOS INNOVADORES

 • Metodoloxía adaptada ás necesidades das persoas usuarias
 • Uso de novas tecnoloxías para favorecer a comunicación coas persoas usuarias e o acceso aos contidos do programa
 • Uso de redes sociais para conseguir unha mellor comunicación
 • Canles de  comunicación coas orientadoras do Programa, para interactuar en todo momento e facilitar a resolución de dúbidas ou calquera cuestión que se lle poda presentar á persoa usuaria ante unha entrevista de traballo e que requira dunha resposta rápida e o máis inmediata posible.
 • Aula virtual que permitirá a interacción do profesorado en tempo real a través dun escenario de ensino sincrónico. Permitindo tamén poder ver as clases gravadas en diferido.

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

 • Aposta polo uso de novas tecnoloxíaspara reducir a presencialidade e facilitar o seguimento das accións
 • Adaptación horarios, principalmente nas accións individuais, ás necesidades das persoas usuarias
 • Amplas posibilidades de interacción e participación, favorecendo a iteración flexibilidade, adaptación a cada persoa usuaria.
 • Adecuaciónde horarios das actividades programadas a horario escolar
 • Sensibilización transversalen cada unha das actividades do proxecto
 • Persoalización e adaptación das actividadesdo programa ás necesidades dos usuarios
 • Servizo de gardería e asistencia a dependentes: convenio con centro especializado de atención

CONTIDOS DA ACCIÓN FORMATIVA

Os beneficiarios/as do proxecto gozarán da formación a partir de xaneiro de 2023, divididas en:
PROPOSTA FORMATIVA
Formación Transversal: SSCE03- Inglés B1 (240 horas). Presencial
IFCM012PO- Sinatura Dixital (20 horas).  Teleformación
ADGG052PO: Office: Word, Excel, Access y PowerPoint  (60horas). Presencial
Preparación para o Celga 2 (20 horas).  Presencial
Formación para o emprego: SSCB012PO- Monitor/a de Tempo Libre (60 horas).Presencial
SSCG074PO- Teleasistencia (50 horas). Teleformación
SSCB018PO- Entornos Inclusivos de Ocio( 35 horas).Presencial
ADGG077PO- Técnicas Administrativas (50 horas). Teleformación
COML001PO- Conducción de carretillas elevadoras (20 horas). Presencial
COMM017PO- Plan de Marketing e Organización de vendas (35 horas).  Teleformación
FCOM01- Manipulador/a de alimentos  (10 horas). Presencial
HOTU001PO- Ecoturismo (60 horas). Presencial
FCOO02- SENSIBILIZACIÓN NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES (20 horas). Presencial
Curso de fotografía e Video con móvil (15 horas). Presencial
Acreditación Docente para a Teleformación (60 horas). Teleformación
Obradoiros: ADGD089PO Emprendemento: Nocións – Teleformación (36 horas)
TMVI06Mobilidade intelixente para un futuro post-COVID19 – Teleformación (20 horas)
Habilidades Sociolaborais- Presencial (5 horas)
Simulacións de entrevistas – Presencial (5 horas)
Intelixencia emocional – Presencial (5 horas)
Coaching de vida e técnicas de motivación- Presencial (5 horas)

NECESITAS TRABALLADORES/AS PARA A TÚA EMPRESA?

Este programa invita a tódalas empresas que desexen contratar persoal a poñerse en contacto coa CEC a través de pie@cec.es

Programas Integrados de Emprego de Galicia